اخبار سیاست رصد خبر

پزشکیان: قرار نبود تورم و مشکلات کمر مردم را خم کند

رصد خبر | مسعود پزشکیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری: وضعیت جامعه به گونه‌ای است که کارگران نمی‌توانند خانه بگیرند و کارمندان نمی‌توانند زندگی روزمره خود را بگذرانند. قرار نبود تورم و مشکلات کمر مردم را خم کند.