رصد خبر | علیرضا علوی‌تبار معتقد است دولت پزشکیان در عرصه سیاست خارجی به مجموعه‌ای از مذاکره‌کنندگان قدرتمند و کارآمد نیاز دارد. او توصیه می‌کند که حل مساله تورم باید در اولویت دولت چهاردهم  باشد.

رصد خبر | شواهد حکایت از آن دارد که مسعود پزشکیان نخستین حکم را پس از پیروزی در انتخابات برای محمدجواد ظریف نوشته است. ظریف روز جمعه ۲۲ تیر، متنی را در قالب گفت‌وگو با یک رسانه داخلی و با عنوان« رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم» منتشر کرد.

رصد خبر | دفتر رئیس‌جمهور منتخب در نامه‌ای از نهادهای مدنی، انجمن‌های علمی، احزاب، جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی با گرایش‌های متفاوت درخواست کرد که پیشنهادات خود را برای انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم ارایه کنند.