درباره ما

سایت خبری رصد خبر

«سایت خبری رصد خبر» از ابتدا با یک «گروه خبری» همدل و همراه، و نه لزوما هم نظر شکل گرفت. آنها برای اینکه مخاطبان خبرهایشان را گزیده تر و مفیدتر، موثق تر و حرفه ای تر ببینند؛ از یک پلتفرم در شبکه های اجتماعی مدد گرفتند. نام آن را هم به اختصار “رسد” نهادند که از حروف اول عبارت «رصد سیاست و دیپلماسی» تشکیل شده بود.

برخوردهای متفاوت – از سوی مخاطبانی با هر پیشه و سلیقه – با این گروه کوچک و تولیدات خبری آنها بهترین انگیزه برای تلاش بیشتر بود تا پا را فراتر بگذاریم، مبنای کار را تکمیل و محکم تر کنیم و … و چه قالبی بهتر از پایگاه خبری؟

«رصد خبر» کار خود را از صفر شروع نمی کند، از تجربه ای ۱۰ ساله ادامه می دهد. دست اندرکاران رصد خبر تلاش دارند به دور از هر گونه سو گیری جناحی و حزبی، آنچه اقتضای منافع ملی است را با رعایت چارچوب های قانونی و امنیت ملی، پیشکش نگاه شما کنند.