به روایت تصویر در رصد خبر

عکس‌های خبرساز

رصد خبر | از آتش در جنگل‌های مریوان تا حاشیه تشییع آیت الله صانعی و نشست دانشجویان با سخنگوی دولت، عکس‌هایی خبرساز داشت . عکس‌هایی که برخی از آنها پیامشان را سریع‌تر از یک مقاله به مخاطب منتقل می‌کنند.

عکس‌های خبرساز

رصد خبر | در میان همه گزارش‌های تصویری خبری و مستند، تک فریم‌هایی هستند که بیش از سایرین با مخاطب حرف می‌زنند.

آشوب در فرانسه

رصد خبر | ساعتی پس از اعلام اجرای قانون جدید بازنشستگی ، آشوب سراسر فرانسه را در گرفت.