اخبار اقتصاد رصد خبر

ربیعی: هیچ اتفاق مهمی بدون فعالیت در اقتصاد جهانی متصور نیست

رصد خبر | علی ربیعی ، سخنگوی دولت سابق تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران و خروج ترامپ از برجام بر دولت حسن روحانی را بررسی کرده و معتقد است: هیچ اتفاق مهمی در عرصه اقتصاد کشور بدون رفع موانع بانکی و رفع موانع تجارت آزاد، استفاده از تکنولوژی‌های نوین و